Arxiu de deMogoda: És la crisi del deute!  2011

Dijous 4 d’agost de 2011,

És la crisi del deute!  

En plena expansió de la bombolla Inmobiliaria i del sector de la construcció ja s’advertia sobre l’excessiu endeutament de les famílies i els problemes derivats si  la situació canviava.  Llavors el dèficit de les diverses administracions estava controlat perquè  el nivell d’ingressos provinents de l’activitat econòmica, de les rendes i del consum així ho permetia.  La crisi econòmica ha enxampat les famílies en una situació de gran endeutament  degut a la inversió hipotecària durant els temps de bonança.   Els ingressos de les administracions han sofert una gran davallada  al llarg d’aquests últims quatre anys, paral·lelament  a la recessió econòmica.  Per tant,  l’increment  del dèficit  pressupostari  ha passat a ser la tònica general dels comptes públics.  Per finançar el dèficit públic es fa servir l’emissió de deute públic.  I ja està! Tothom endeutat, les famílies i les administracions!  El deute és el factor diferencial envers altres crisis passades.  

La gran quantitat de recursos que  l’estat i les famílies han de dedicar per pagar el deute són la principal causa que dificulta la recuperació econòmica i, conseqüentment, la sortida de la crisi.  

Alhora, el gran capital i l’activitat especulativa sempre miren de treure profit d’allà on es troba la oportunitat en cada moment; van ser les companyies d’Internet, les matèries primeres i els cereals, les hipoteques, les transaccions immobiliàries i ara això: El deute!

Joan López

 

I a dia d’avui.. quin és el problema?

El deute!

Joan López