“Lean manufacturing”

fotoJoanLa crisi ha posat de moda la filosofia “Lean”, o de la “Producció Ajustada”, entre les empreses manufactureres.

La capacitat financera de les organitzacions és, sens dubte, el factor amb més afectació  i també l’inici  d’aquest cercle viciós on, a hores d’ara, tots ens veiem atrapats. És així, si l’empresa no té diners per a finançar, no pot aportar els recursos necessaris per a produir i servir les comandes aconseguides al mercat. Aleshores esdevenen  el col·lapse operatiu, la manca d’activitat, les pèrdues, els acomiadaments, l’atur, la davallada de la demanda, la contracció del mercat, etc. En definitiva, el que ha passat: la crisi financera ens ha portat a la crisi productiva i econòmica.

Durant ”l’època de les vaques grasses” la capacitat d’aportar recursos a la producció de les empreses es percebia com a il·limitada i el malbaratament s’amagava subtilment rere d’elements com: processos innecessaris, unes qualitats de fabricació deficients, baixos índex de productivitat, elevat risc d’obsolescència en magatzems excessius, etc.

El “Lean manufacturing”, les tècniques i procediments per assolir una producció ajustada, tenen el seu origen al Japó de la postguerra on la destrucció patida els va obligar a aprofitar molt bé els pocs recursos que tenien i a fabricar de la manera més eficient possible.  Al Japó ho van aconseguir i, posteriorment, l’aplicació d’aquestes tècniques (JIT, LEAN, 5S, etc.) ha resultat exitosa per a les industries occidentals, per damunt de tot, a les grans corporacions del sector automobilístic.  En essència, el que persegueix el “Lean” és reduir els costos de fabricació eliminant del procés tot allò que no serveix per afegir valor al producte, l’anomenat “Malbaratament de producció”: La sobreproducció, les minves, la fabricació defectuosa, les esperes, etc.  Representa un radical canvi de mentalitat respecte del pensament tradicional on el que és fa és comprar massivament, en base a una previsió de les vendes, per  obtenir descomptes per part dels proveïdors i procurar la fabricació de grans lots per abaratir el cost unitari del producte.

Actualment, l’aplicació de “Lean Manufacturing” en empreses de qualsevol tipus, mida i sector, representa una opció valida, si no del tot necessària, per a competir i sobreviure dins l’escenari a que ens ha portat la crisi.  Val a dir que la crisi que pateix el sistema productiu és, doncs, una crisi de productivitat i aquesta quedarà superada a mida que el model que ja no serveix sigui substituït per un altre que sigui vàlid. Això, obliga a un canvi de la mentalitat empresarial del nostre país i, per què no, a un canvi cultural dels treballadors i la ciutadania en general…

La principal dificultat: No estem al Japó!

Joan López Roa
Tècnic en Gestió i Organització de Magatzems
Tècnic en Gestió de la Producció
Consultor en “Lean manufacturing”